Committees

Conference Chair

 • Panos Bamidis

Honorary Conference Co-Chair

 • John Gruzelier

Organizing Committee

 • Alkinoos Athanasiou

 • Tibor Auer

 • Eddy Davelaar

 • Christos Frantzidis

 • Stefanie Enriquez- Geppert

 • Manousos Klados
 • Niki Pandria

 • Evangelos Paraskevopoulos

 • Miriam Reiner

 • Tomas Ros

 • Charis Styliadis

Scientific Programme Committee

 • Martijn Arns
 • Alkinoos Athanasiou
 • Tibor Auer
 • Olga Bazanova
 • Eddy Davelaar
 • Stefanie Enriquez- Geppert
 • Christos Frantzidis
 • Andreas A. Ioannides
 • Eva Kehayia
 • Manousos Klados
 • George Kostopoulos
 • Juri Kropotov
 • John Magras
 • Vassilis Kimiskidis
 • Dimitris Kugiumtzis
 • Nikos Laskaris
 • Jose Leon- Carrion
 • Silvana Markovska-Simoska
 • Tassos Mikropoulos
 • Phivos Mylonas
 • Sorinel Oprisan
 • Christo Pantev
 • Sokratis Papageorgiou
 • Christos Papadelis
 • Niki Pandria
 • Chrysoula Papadeli
 • Andrew Papanicolaou
 • Evangelos Paraskevopoulos
 • Lesley Parkinson
 • Miriam Reiner
 • Tomas Ros
 • Tanju Surmeli
 • Charis Styliadis
 • Lieva Van Langenhove

Awards Committee

 • Stefanie Enriquez- Geppert

Abstract Chairs

 • Tibor Auer
 • Manousos Klados

Workshop Chairs

 • Manousos Klados
 • Christos Frantzidis

Symposia Chair

 • Eddy Develaar

Communications Chair

 • Tibor Auer