Committees

Conference Chairs

 • Panos Bamidis
 • John Gruzelier

Scientific Programme Committee

 • Martijn Arns
 • Alkinoos Athanasiou
 • Tibor Auer
 • Olga Bazanova
 • Eddy Davelaar
 • Andreas A. Ioannides
 • Eva Kehayia
 • Juri Kropotov
 • John Magras
 • Dimitris Kugiumtzis
 • Nikos Laskaris
 • Jose Leon- Carrion
 • Silvana Markovska-Simoska
 • Tassos Mikropoulos
 • Phivos Mylonas
 • Sorinel Oprisan
 • Christo Pantev
 • Andrew Papanicolaou
 • Lesley Parkinson
 • Tomas Ros
 • Tanju Surmeli
 • Lieva Van Langenhove

Local Organizing Committee

 • Savas Anastasiadis
 • Alkinoos Athanasiou
 • Christos Frantzidis
 • Maria Mitsiou
 • Christiane Nday
 • Chrysoula Papadeli
 • Evangelos Paraskevopoulos
 • Charis Styliadis

Abstract Chairs

 • Tibor Auer
 • Manos Klados

Workshop Chairs

 • Manos Klados
 • Christos Frantzidis

Symposia Chair

 • Eddy Develaar

Communications Chair

 • Tibor Auer

Awards Committee

 • Stefanie Enriquez- Geppert